Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Prekonsultacje odnośnie zmian w podstawach programowych

13 lutego 2024

Od 12 lutego ruszyły prekonsultacje zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego. Można za pomocą czytelnego formularza przesłać swoje uwagi odnośnie „odchudzenia podstawy programowej”. Potrwają one jedynie do 19 lutego br.  Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację […]

Czytaj...

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024

13 lutego 2024

Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za jak najszybszą wypłatą podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br. Dlatego z uwagi na kalendarz prac legislacyjnych Związek zakończył dziś etap uzgodnień projektu rozporządzenia płacowego MEN, aby nauczyciele mogli już w marcu otrzymać obiecane podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia. Podczas dzisiejszych rozmów przedstawiciele ZNP zaproponowali: – […]

Czytaj...

Projekt rozporządzenia płacowego

22 stycznia 2024

19 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Ministerstwo edukacji zaproponowało następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających […]

Czytaj...

Pikieta protestacyjna ZNP – Warszawa 1.09.2023

2 września 2023

1 września 2023 r. o godzinie 12.00 Związek Nauczycielstwa Polskiego zorganizował pikietę pod gmachem budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie. Udział w demonstracji wzięli nie tylko nauczyciele ale również pracownicy oświaty i szkolnictwa wyższego, organizacje społeczne, samorządowcy, rodzice i uczniowie. Minister – jak zwykle – nie znalazł czasu aby spotkać się z protestującymi, gdyż […]

Czytaj...

Rządowe propozycje na 2024 rok (pensje nauczycieli wzrosną tylko o 6,6%)

3 sierpnia 2023

Podczas lipcowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego strona rządowa przedstawiła propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na rok 2024. Prognozowane wielkości kształtują się następująco: średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 106,6% przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 109,7% przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 109,7% średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w […]

Czytaj...

79 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

3 sierpnia 2023

1 sierpnia obchodziliśmy 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego pragniemy przypomnieć słowa pani Wandy Traczyk-Stawskiej, Przyjaciela Szkoły 2022: Nauczyciel musi być człowiekiem wolnym! Wystąpienie podczas Gali konkursu Nauczyciel Roku ->wideo materiał Okręg Śląski ZNP uhonorował Panią Wandę Traczyk – Stawską nagrodą IKAR za szczególne dokonania w pracy oświatowej i wychowawczej, której nieprzeciętne wartości, świadczą o […]

Czytaj...

Zmiana zasad naliczania na ZFŚS

27 czerwca 2023

W związku z projektem nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2023, a także nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela m.in. w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla nauczycieli emerytów – zmieniają się kwoty bazowe, w oparciu o które naliczane jest to świadczenie dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów. Zmienia się również wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli. […]

Czytaj...

Debata edukacyjna ZNP w Katowicach

21 czerwca 2023

20 czerwca 2023 roku w Katowicach odbyła się debata „Edukacja jest najważniejsza”. Zorganizował ją w Sali Sejmu Śląskiego Okręg Śląski ZNP. Inspirację do tego wydarzenia stanowiło Miasteczko Edukacyjne, które działało w Warszawie w październiku ubiegłego roku. W katowickiej debacie uczestniczyli przedstawiciele uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców, dyrektorów, samorządowców, parlamentarzystów i związkowców z całego regionu. Debatę […]

Czytaj...

V Rodzinny Zlot Związku Nauczycielstwa Polskiego

21 czerwca 2023

19 czerwca 2023 r. na terenie Szkółki Kontenerowej w Nędzy odbył się V Rodzinny Zlot ZNP zorganizowany przez Oddział Międzygminny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu. Ideą zlotów jest rodzinna integracja przy ognisku oraz poznawanie gmin Powiatu Raciborskiego. W poprzednich edycjach uczestnicy zapoznali się z Gminami: Krzyżanowice (Urbanek), Rudnik (Łubowice), Kuźnia Raciborska (Rudy) i Pietrowice Wielkie […]

Czytaj...

ZNP zaprasza pozostałe związki na spotkanie ws. propozycji emerytalnych

11 maja 2023

ZNP zaprosił dwa pozostałe oświatowe związki zawodowe na spotkanie 16.05.2023 „w celu przedyskutowania możliwości podjęcia wspólnych działań, które przyczynią się do przyjęcia przez stronę rządową, jak najkorzystniejszych rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli”. Temat ten jest związany z przedstawionymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycjami dotyczącymi możliwości przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę. Wg ZNP, rozwiązania zaprezentowane podczas […]

Czytaj...