Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Sekcja EiR

Kadencja 2019 – 2024

Przewodnicząca: Czesława Gurazda
Wiceprzewodnicząca: Młynarczyk Genowefa

Członkowie Zarządu SEiR
Błaszczok Eugenia
Piętak Krystyna
Osuchowska Józefa
Kubiak Kamila
Mużelak Zbigniew
Zygadło Antoni
Domasik Kazimierz
Kaczorowska Teresa


Informacja dla członków ZNP odchodzących na emeryturę
Osoby, które przechodzą na świadczenie emerytalne lub kompensacyjne mają możliwość kontynuacji przynależności związkowej w Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Raciborzu.

Podstawą przynależności związkowej jest opłacanie składki związkowej (art. 11 ust 3 Statutu ZNP).

Dla emerytowanych członków związku składka ulega obniżeniu z 1% wynagrodzenia zasadniczego do 0,5% otrzymywanej emerytury, świadczenia lub renty.

Wysokość składki dla emerytów i rencistów określa Statut ZNP: art.95.1 pkt. 2 „wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 0,5% emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego”
Przykład: Dla świadczenia w wysokości 2 000 zł wysokość miesięcznej składki wynosi 10 zł. (rocznie 120 zł.)

Najlepiej składkę opłacać poprzez miesięczne lub kwartalne zlecenie stałe ze swojego banku na rachunek Oddziału ZNP w Raciborzu w ING Bank Śląski nr 75 1050 1328 1000 0004 0003 1233

Istnieje możliwość opłacania składki w siedzibie ZNP w Raciborzu ul. Żorska 2 (budynek SP-18)