Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Apel do Premiera: Testy dla nauczycieli

21 maja 2020

Szanowny Panie Premierze,

w związku z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, apelujemy o zapewnienie nauczycielom i pracownikom tych placówek dostępu do bezpłatnych i szybkich testów na obecność koronawirusa.

Takie rozwiązanie zapewni większe bezpieczeństwo dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom 22 tys. placówek wychowania przedszkolnego, 14 tys. szkół podstawowych i placówek oświatowych.

Zgodnie z „Wytycznymi GIS, MZ i MEN” dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz placówek, do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Bez dostępu do testów nie będziemy mieli informacji o stanie zdrowia pracowników.

Obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa w systemie edukacji. To podstawowe zadanie rządu szczególnie w czasie trwającej epidemii. Dlatego w trosce o zdrowie i życie uczniów i nauczycieli domagamy się dostępu do testów na obecność koronawirusa dla pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zwiększenie liczby testów zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Zastosowanie ich w grupie pracowników oświaty pozwoli uniknąć tworzenia się nowych ognisk zakażenia koronawirusem w sektorze edukacyjnym.

Po raz pierwszy o testy dla nauczycieli i pracowników oświaty apelowaliśmy już w kwietniu br. O potrzebie wprowadzenia tego rozwiązania w skali całego kraju świadczą najnowsze wyniki badań przeprowadzonych w Łodzi. Jak informują władze Łodzi, aż u 14% przebadanych pracowników test dał wynik pozytywny lub wątpliwy.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

My, jako Oddział Międzygminny ZNP w Raciborzu, dnia 4 maja 2020 r., wystosowaliśmy do Prezydenta Miasta Racibórz pismo, w którym skierowaliśmy zapytanie m.in. o dostępność do szybkich testów dla pracowników otwieranych placówek oświatowych. Niestety na to pytanie nie otrzymaliśmy żadnej, konkretnej odpowiedzi, a jedynie informację, że dostęp do testów oraz jego form wykonania ustalane są z PSSE.