Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Opinia ZNP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe

19 lipca 2021

Wg ZNP, niniejszy projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły. W uzasadnieniu podnosi się, że „należy bowiem podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność ww. osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują […]

Czytaj...

Obywatelski Kongres Edukacyjny

19 lipca 2021

Zapraszamy na Obywatelski Kongres Edukacyjny! To forum dyskusji różnych środowisk na temat zmian planowanych w edukacji autorstwa Ministra Edukacji i Nauki. Termin 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 – 14.00 Miejsce Formuła hybrydowa: – panel w Warszawie oraz dyskusja online za pośrednictwem aplikacji ZOOM – transmisja live całego wydarzenia na Facebooku Opis Obywatelski Kongres Edukacyjny […]

Czytaj...

I Raciborski Rodzinny Zlot ZNP

24 czerwca 2021

W dniu 19 czerwca 2021 r. odbył się I Raciborski Rodzinny Zlot ZNP zorganizowany przez Oddział Międzygminny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu. Punktem docelowym zlotu była Działka Pszczelarzy im. Ks. Jana Dzierżona zlokalizowana przy kaplicy św. Urbana w Tworkowie. W zlocie uczestniczyło 35 osób, w tym 7 dzieci. Z powodu pogody tylko 2 osoby podjęły […]

Czytaj...

My w czasie pandemii

24 czerwca 2021

Prezentujemy pierwszy z cyklu filmów „ZNP przedstawia” – “My w pandemii”. To animowany film opowiadający o działaniach ZNP w czasie pandemii i lockdownu w edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest największym i najstarszym związkiem zawodowym działającym w oświacie. Zajmujemy się ochroną praw pracowniczych i warunkami pracy, ale jesteśmy także związkiem edukacyjnym, dlatego bardzo ważne są dla […]

Czytaj...

Kolejna tura rozmów w MEiN o wynagrodzeniach

16 czerwca 2021

16 czerwca zaplanowano kolejną turę rozmów przedstawicieli MEiN, samorządów i nauczycielskich związków zawodowych. Spotkanie ma dotyczyć systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieliRozmowy o kluczowych dla całego środowiska sprawach toczą się w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Na jutro na godz. 11.00 zapowiedziano spotkanie podzespołu (grupy roboczej) ds. wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli.W […]

Czytaj...

Nowe zmiany w nadzorze pedagogicznym!

14 czerwca 2021

„Wzmacniamy rolę kuratora oświaty – propozycje zmian w systemie oświaty” – taki nagłówek umieszczony na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki, musi budzić niepokój. Jakie zmiany planuje Rząd w nadzorze pedagogicznym, możemy się dowiedzieć odwiedzając BIP Rady Ministrów, poniżej znajduje się zestawienie propozycji: wprowadzenie możliwości złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku do organu prowadzącego o […]

Czytaj...

Komunikat ZNP po rozmowach z MEiN ws. awansu zawodowego nauczycieli

14 czerwca 2021

10 czerwca 2021 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przedstawiciele ZNP – prezes Okręgu Pomorskiego ZNP Elżbieta Markowska i przewodniczący CKMN ZNP Szymon Lepper zaprezentowali stanowisko związku wobec proponowanych przez ministerstwo zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. […]

Czytaj...

Sejm: Posiedzenie komisji nt. edukacji włączającej

8 czerwca 2021

We wtorek, 8 czerwca 2021 r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) poświęcone reformie edukacji włączającej. Temat: Informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat propozycji wdrożenia rozwiązań opisanych w dokumencie „Edukacja dla wszystkich”. W komisji weźmie udział wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński. Posiedzenie można oglądać on line za […]

Czytaj...

Petycja ZNP w sprawie wstrzymania prac nad reformą edukacji włączającej

8 czerwca 2021

Koleżanki i Koledzy Przypominamy, iż 1 czerwca rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie projektowanych zmian w edukacji włączającej. Petycja jest skierowana do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych. O liczbie złożonych podpisów poinformujemy premiera i parlament. Link do petycji ZNP kliknij tutaj Wiele osób już podpisało […]

Czytaj...

385 informacji o ZNP ukazało się w mediach w dniach 18 – 19 maja 2021 r.!

19 maja 2021

18 maja br. odbyły się pierwsze rozmowy związków zawodowych i samorządowców z ministerstwem edukacji na temat zmian w statusie zawodowym nauczycieli i propozycji MEiN zawartych w dokumencie “Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli. Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statutu zawodowego pracowników oświaty” (TUTAJ). Sprawa związana z tym wydarzeniem była szeroko […]

Czytaj...