Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Projekt rozporządzenia płacowego

22 stycznia 2024

19 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Ministerstwo edukacji zaproponowało następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym):

Ministerstwo edukacji zaproponowało zmiany, w wyniku których minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego wzrosną dla nauczycieli:

Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związkowe.

Spotkanie uzgodnieniowe projektu odbędzie się 1 lutego br. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Przypominamy, że 4 grudnia 2023 roku Prezydium Zarządu Głównego ZNP przyjęło uchwałę i stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2024 r.:

„Prezydium ZG ZNP wnosi o realizację od 1 stycznia 2024 r. zadeklarowanego przez demokratyczną opozycję w kampanii wyborczej co najmniej 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, jednak nie mniej niż 1500 zł.”