Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Ogłoszenia

Zawieszamy zbieranie podpisów pod projektem “Godne płace”

6 kwietnia 2020 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę o zawieszeniu działań i czynności na rzecz wniesienia obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Działając na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, postanawia:

 § 1

  1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 podjąć decyzję o zawieszeniu wszelkich działań i czynności związanych z wniesieniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
  2. Przekazać uchwałę do akceptacji Zarządowi Głównemu ZNP.

 § 2

  1. Do wykonania uchwały w części wskazanej w § 1 pkt 1 zobowiązać wszystkich członków Prezydium ZG ZNP, będących członkami Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
  2. W ramach wykonania uchwały ww. osoby zobowiązane są do protokolarnego zniszczenia zebranych podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy Karta Nauczyciela.
  3. Do wykonania uchwały w części wskazanej w § 1 pkt 2 upoważnić członków Sekretariatu ZNP.

 

 


 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, odwołuje XXVI Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty, który miał się odbyć 28 marca 2020 r.

002


 

VI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRACOWNIKÓW OŚWIATY W SCRABBLE

PATRONAT:

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Sędzia: Iwona Skubis

TERMIN

28 marca 2020 r.

MIEJSCE
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1
42-500 Będzin

WARUNKI UCZESTNICTWA

SYSTEM ROZGRYWEK:

NAGRODY:

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia 20 marca 2020 r. na adres:
Zarząd Oddziału ZNP w Będzinie
Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1
42-500 Będzin
tel. 32 267 39 32
lub
e-mail: bedzin@znp.edu.pl;
do wiadomości: iwonaskubis.sosw@gmail.com
albo http://www.pfs.org.pl/turniej.php?id=1131#info
PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do turnieju zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i w czasie trwania imprezy oraz we wszystkich materiałach dotyczących turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Częstochowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, VII Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Szachach Szybkich zostają ODWOŁANE. Nowy termin zostanie podany po ustabilizowaniu sytuacji.

 

VII OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY W SZACHACH SZYBKICH  – CZĘSTOCHOWA 2020

21 marzec 2020  godz. 10.00, Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, ul. Św. Augustyna 28/30.

Organizatorzy:

Mistrzostwa rozegrane zostaną w 2 grupach:

Turnieje przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem 10 minut + 5 sekund na posunięcie na zawodnika, kojarzenie komputerowe. W przypadku małej liczby zawodników organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby rund lub systemu rozgrywek na „każdy z każdym”

Planowane zakończenie turnieju wraz z przerwą obiadową ok. godz. 16.00.-17.00

Zgłoszenia:

Zapisy drogą elektroniczną na adresy: wkozlik@znp.edu.pl i ela1p@o2.pl lub telefonicznie 34/360 60 02  lub 602 174 020  do dnia 13 marca 2019r.

W zgłoszeniu należy podać :

Prawo udziału: Czynni i emerytowani pracownicy oświaty

Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie  związanym z obsługą turnieju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wpłaty na cele statutowe ( wpisowe) w wysokości 30 zł  od zawodnika (członkowie ZNP 20zł), należy dokonać przelewem na konto Oddziału    ZNP  w Częstochowie:

PKO BP 31 1020 1664 0000 3102 0162 0137

W opisie proszę podać: Wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko zawodnika. Wpłat należy dokonać do 16 marca br.

W wyjątkowych wypadkach wpłaty będzie można dokonać gotówką przed turniejem.

 Przewidywane nagrody:

Informacje dodatkowe:

W trakcie turnieju przewidywane są: przerwa kawowa i  obiad dla wszystkich uczestników.


Krajowa Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego ogłasza Konkurs dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem: „Pamięć i upowszechnienie wiedzy o tajnym nauczaniu”.

Cel konkursu
Dla uczczenia 80. Rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i ogłoszenia przez Zarząd Główny ZNP roku 2020 Rokiem TON, przypomnienie młodym pokoleniom i wzbogacenie wiedzy o bohaterskiej postawie polskich Nauczycieli w czasie drugiej wojny światowej.

Forma pracy konkursowej

Praca literacka do wyboru: sprawozdanie, wywiad, pamiętnik, wspomnienia i opowiadanie. W miarę możliwości dołączyć fotografie. Objętość pracy od 4 do 5 stron w wersji papierowej format A 4 czcionką dowolną.
W konkursie mogą wziąć udział:

  • nauczyciele TON przy współudziale członków rodziny
  • – uczniowie tajnych kompletów
  • – działacze i członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów wszystkich szczebli.
Czas trwania Konkursu: od 1.03 do 30.11.2020 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w VII Otwartych Mistrzostwach Polski Pracowników Oświaty w Szachach Szybkich w Częstochowie 21 marca 2020 r.
Osoby chętne, będące członkami Oddziału ZNP w Raciborzu powinni chęć uczestnictwa w zawodach zgłosić do biura ZNP w Raciborzu, ponieważ istnieje możliwość zwrotu kosztów z tytułu opłaty startowej lub dofinansowanie transportu dla członków ZNP.

Szczegóły znajdziecie tutaj


13 maja 2019

Regulamin  VII Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego Pracowników Oświaty – Dolny Śląsk’2019   7-9 czerwca 2019    

1. Organizator: Zarząd Oddziału ZNP w Rybniku, ul. Kościuszki 5 [tel. (32) 422 2876]

2.  W zlocie może uczestniczyć członek ZNP (posiadający motocykl lub będący pasażerem), jego współmałżonek lub osoba towarzysząca.
Wpisowe od uczestnika wynosi 280 zł, członek ZNP korzysta z ceny preferencyjnej – 220 zł, jego współmałżonek wnosi opłatę 250 zł. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: szelki zlotowe, posiłki (2 śniadania i 2 obiadokolacje), udział w grillu, 2 noclegi, możliwość udziału w konkursach zlotowych i zdobywania nagród rzeczowych, przejeździe przez trasę Zlotu.

Wpłaty na konto ZO ZNP Rybnik, ul. Kościuszki 5,  44-200 Rybnik
Pekao SA nr 73 1240 4357 1111 0000 5320 8228
lub gotówką do kasy Oddziału.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Zlotu, który przesłany zostanie do każdego Oddziału ZNP, będzie zamieszczony na stronach www.rybnik.znp.edu.pl  a także www.znp.edu.pl

4.  Mapa przejazdu oraz szelki zlotowe będą wydawane w dniu przyjazdu.

5. Warunkiem przemieszczania się motocyklami i udziału w wyjeździe jest trzeźwość kierowcy.

6.  Warunki uczestnictwa w przejeździe trasą Zlotu:
a) prawo udziału w wyjazdach mają uczestnicy zlotu wyposażeni w szelki zlotowe,
b) uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego go do kierowania przez siebie pojazdem i okazania go na żądanie służbom zabezpieczającym (Policja, Straż Graniczna),
c) uczestników obowiązują kaski ochronne,
d) warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami technicznymi,
e)  wyjazdy zlotowe nie mają charakteru wyścigu na czas; zlot prowadzony jest w warunkach normalnego ruchu drogowego, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

7.  Każdy z uczestników zgodnie z regulaminem zlotu i uczestnictwa
w wyjeździe,  zobowiązany jest do stosowania się do poleceń organizatora oraz służb mundurowych. Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność za własne czyny i zachowanie.

8.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty  i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.

9.  Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy.

10. Częścią integralną Regulaminu jest Program Zlotu. Z uwagi na pogodę mogą wystąpić w nim zmiany. Udział w konkursach zlotowych wymaga posiadania aparatu fotograficznego lub komórki z podobną funkcją.

Osoba odpowiedzialna: Prezes Oddz.  Rybnik Kazimierz Piekarz (609) 058 629
Osoba do kontaktu Oddział Rybnik: Bogumiła Maryańska  (601) 865 282

Program VII Ogólnopolskiego Zlotu  Motocyklowego Pracowników Oświaty                         
Dolny Śląsk’ 2019*

Piątek  7 czerwca 2019 

1) Przyjazd uczestników, rejestracja w  Pensjonacie „Magda” Lasocin,  odbiór materiałów zlotowych, zakwaterowanie. Zapoznanie z Regulaminem Zlotu.
2) Informacja o przebiegu i trasie Zlotu, relaks.
3) Obiadokolacja, integracja.
4) Przegląd motocykli zlotowych.

Sobota 8 czerwca 2019

1) Śniadanie.
2) Ogłoszenie konkursu na bajkę o dobrym motocykliście i zdjęcie zlotowe. Wyjazd na trasę w grupie godz. 10:00
3) Trasa Zlotu:

1    Lasocin    Jugowice    Sztolnia Włodarz (11:00)    15 km
2    Jugowice    Posiłek w kantynie wojskowej
3    Jugowice    Głuszyca    Sztolnia Osówka (14:00)    10 km
4    Głuszyca    Lasocin    Powrót do pensjonatu    25 km
Łącznie 48 km, czas samej jazdy 1 h 30 min

4) Wyłonienie trzech najciekawszych maszyn zlotowych.
5) Kolacja i ognisko. Prezentacja bajki o dobrym motocykliście oraz zdjęć zlotowych – wybór trzech najlepszych.

Niedziela 9 czerwca 2019

1) Uroczyste spotkanie uczestników Zlotu z wręczeniem nagród, statuetek i dyplomów 8:30
2) Wyjazd na trasę w grupie godz. 9:30 – cel – Zamek Książ
3) Zwiedzanie Podziemi Zamku Książ (wejście 10:40)
4) Zakończenie i rozwiązanie Zlotu. Powroty do domów.

*) Program może ulec zmianie ze względu na pogodę