Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Ogłoszenia

Wrzesień w Teatrze Miejskim w Gliwicach

teatrteatr 2

 


XXII MISTRZOSTW POLSKI PRACOWNIKÓW

OŚWIATY W BADMINTONIE

im. WIESŁAWA DREWICZA

Choszczno, 18 września 2021 r.

I. Organizator zawodów:

– Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie

– Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

– Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP

II. Współorganizatorzy:

– Urząd Marszałkowski w Szczecinie

– Urząd Miejski w Choszcznie

– Starostwo Powiatowe w Choszcznie

III. Cel zawodów:

– uczczenie pamięci współorganizatora związkowego badmintona WIESŁAWA DREWICZA,

– popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty,

– krzewienie zdrowego trybu życia poprzez aktywne formy spędzania czasu wolnego,

– wyłonienie Mistrzów Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie na rok 2021,

– promocja miasta i powiatu Choszczno,

– integracja środowiska oświatowego.

IV. Termin i miejsce zawodów:

– 18 września 2021 r.

– hala sportowa Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5

– 6 boisk do gry

V. Rodzaje gier:

– gry pojedyncze i podwójne oraz miksty

VI. System rozgrywek:

– preferowany system: grupowo – pucharowy

VII. Opłata startowa:

– 45 zł – gra pojedyncza

– 35 zł – gra podwójna oraz miksty od zawodnika

VIII. Kategorie wiekowe:

Rodzaje gier Mężczyźni Kobiety

gry pojedyncze 1. grupa I (do 35 lat) 2. grupa II (36-50 lat) 3. grupa III (51-60 lat) 4. grupa IV (61 i powyżej) 1. grupa I (do 35 lat) 2. grupa II (36 i powyżej)

gry

podwójne 1. grupa I (grają zawodnicy urodzeni w 1966 roku i później) 2. grupa II (grają zawodnicy urodzeni w 1965 roku do 1955 r.) 3. grupa III (grają zawodnicy urodzeni w 1954 roku do 1949 r.) 4. grupa IV (grają zawodnicy urodzeni w 1948 roku i starsi) Starszy zawodnik może grać w grupie młodszej, ale młodszy nie może grać w starszej. 1. grupa I (bez podziału na kategorie wiekowe) Miksty bez ograniczeń wiekowych

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:

a) tytuł MISTRZA POLSKI w w/w kategoriach;

b) puchary:

· Puchar Prezesa ZNP

· Puchar Starosty Choszczeńskiego

· Puchar Burmistrza Choszczna

· Prezesa Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP

· Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie

· Puchar Prezesa Oddziału ZNP w Choszcznie

X. Nagrody

Organizatorzy zapewniają nagrody i puchary za miejsca 1-3 oraz dla wszystkich startujących zawodników dyplomy i koszulki.

XI. Warunki uczestnictwa:

– uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani pracownicy oświaty;

– warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;

– zawodnik może brać udział tylko w 2 konkurencjach (grach),

– zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 1 września 2021 r. na adres: ZO ZNP w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel. 609 351 834 lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl;

– zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1)

– wpłatę startową należy dokonać (w terminie jw.) na konto ZO ZNP w Choszcznie:

50 1020 4867 0000 1802 0050 5487 z dopiskiem: Badminton 2021 (imię i nazwisko osoby startującej)

XII. Zakwaterowanie uczestników:

Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy nocleg w:

– Villa ,,Razem” w Choszcznie, ul. Mickiewicza 1, tel. 95 765 78 73,

– Zajazd Jacht Club, ul. Sportowa 2, tel. 95 765 33 10,

– Karczma Zbójnicka, ul. Wojska Polskiego 11, tel. 693 357 034.

XIII. Zasady finansowania:

– organizator pokrywa koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem uczestników – poczęstunek i napoje w czasie rozgrywek,

– uczestnictwa – wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go zarząd oddziału ZNP.

XIV. Planowany program zawodów:

– 9.00 – odprawa techniczna i losowanie gier;

– 9.30 – otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;

– 9.30-18.00 – turniej gier pojedynczych i podwójnych w poszczególnych kategoriach;

– 19.00 – zamknięcie Mistrzostw, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pucharów dyplomów uczestnikom

XV. Postanowienia końcowe:

· zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

· w dniu zawodów zawodnik wezwany przez sędziego do pierwszej gry zobowiązany będzie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. Blankiet oświadczenia będzie dostępny przy stoliku sędziego.

· organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie,

· obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona; w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów wraz z organizatorami,

· sędzia zawodów: ,

· uczestnicy do gier używają własnych lotek,

· osoby odpowiedzialne za organizację – Barbara Naskręt (609 351 834), Elżbieta Kłos (669 283 731), Teresa Wiśniewska.

· dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie 609 351 834 lub e-mailem: choszczno@znp.edu.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników badmintona do udziału w organizowanych Mistrzostwach Komisja Kulturalno- Rekreacyjno-Turystyczna Zarząd Oddziału ZNP Choszcznie

 


Klub MiłośnhelikonLogoików Teatru
mgr Halina Kwiecień
ul.Głowackiego 3/10
47-400 Racibórz
NIP:  639-125-76-33
tel/fax  (032) 415 33 22
tel kom. 609 202 299
e-mail: klub_helikon@wp.pl

Klub Miłośników Teatru HELIKON proponuje

18 września 2021 r. następujący wyjazd

Gliwice: Zwiedzanie starówki z przewodnikiem,

obiad, Palmiarnia, czas wolny w parku, spektakl ”Amadeusz” Teatr Miejski

 

Obiad w jedynej w kraju restauracji, gdzie napoje rozwożą miniaturowe lokomotywy z wagonikami.

 

Koszt 140 zł

Wyjazd z Rampy Kolejowej  9.00

Termin zgłoszenia do 2 września 2021r.  Płatne do 10 września 2021r. do organizatora tj. Haliny Kwiecień  lub na konto : 78 1050 1328 1000 0091 1170 0507   w ING Bank Śląski SA.

 
W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu wpłata nie podlega zwrotowi
W przypadku odwołania wyjazdu przez organizatora wpłata podlega zwrotowi.
O  wyjeździe  decyduje  termin  zapisu  i  ogólna  ilość  chętnych.