Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

SIP

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

kol. Anna Nowak-Malcherek  – oddziałowy koordynator SIP

tel. kontaktowy: 785 250 136  vpn 50136

adres mailowy: [email protected]; [email protected];

 


Przydatne linki:

 1. Ustawa o społecznej inspekcji pracy
 2. Rozp. MENiS ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 3. Rozp. MRiPS z 4 listopada 2021 r. zmieniające rozp. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Rozp. MEN w sprawie podst. warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wych. i opiek. oraz progr. naucz.
 5. Rozp. MPiPS ws. ogólnych przepisów bhp
 6. Rozp. MENiS ws. wysokości min. stawek wynagrodzenia zasad. nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynag. zasad. oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
 7. Poradnik dla związkowców i SIP
 8. SIP – w pigułce
 9. Uchwała Prezydium ZG ZNP ws. przyjęcia wytycznych do działalności i wyboru SIP
 10. Uchwała Rady Państwa ws. wytycznych do działalności SIP
 11. Wybory ZSIP
 12. Protokół powypadkowy /doc/
 13. Rejestr wypadków /doc/
 14. Skierowanie na badanie lekarskie
 15. Rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych
 16. Rozporządzenie MZ zmieniające rozp. ws. sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
 17. Badania okresowe pracowników

Inne akty prawne znajdują się w zakładce Prawo


Linki do instytucji:

 1. Państwowa Inspekcja Pracy
 2. Główny Inspektorat Sanitarny