Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny Racibórz

Żegnamy kol. Jadwigę Chlebek

8 maja 2023

Jadwiga Chlebek z domu Florian urodziła się 29 marca 1939r. w Woli Vilsona k/Tarnopola (aktualnie teren Ukrainy). Mama Maria z domu Mikołajczyk. Ojciec Jan Florian. W wyniku ukraińskich prześladowań rodzina wyprowadziła się z Wołynia w 1943r. do Nowej Rudy k. Kłodzka. Tam też Jadwiga ukończyła szkołę podstawową i zdała maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. Po maturze zaczęła naukę w Studium Nauczycielskim w Raciborzu, na kierunku historia. W tym okresie mieszkała w internacie. Studium ukończyła w 1959r. i w tym samym roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowej Rudzie. W 1960r. wyszła za mąż za Józefa Chlebek, inżyniera mechanika. Z tego związku urodziło się dwóch synów. Syn Józef zmarł nagle w wieku 34 lat w 2001r. Syn Mariusz pracuje jako lekarz. Ma wnuczkę Agatę i wnuka Pawła.

Jadwiga po wyjściu za mąż przeprowadziła się do Raciborza i podjęła pracę w Sławikowie k/Raciborza. Od 1962r. aż do momentu przejścia na emeryturę w 1993r. pracowała w Szkole Podstawowej nr 13 w Raciborzu. Pracę w SP nr 13 łączyła z pracą na godziny w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu jako nauczyciel historii. W 1977r. zdobyła wykształcenie wyższe zawodowe z historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Za wyróżniającą pracę i osiągane wyniki była wielokrotnie odznaczana i nagradzana.

Będąc na emeryturze pracowała nadal jako nauczycielka historii w szkołach podstawowych w Wojnowicach i Borucinie.

Członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego była od 1.09.1960r. Przez wiele lat aż do emerytury pełniła funkcję Prezesa Ogniska ZNP w Szkole Podstawowej nr 13. W latach 2010-2014 pełniła funkcję członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w Oddziale ZNP w Raciborzu. Za wzorową działalność związkową w 1992r. otrzymała Złotą Odznakę ZNP.

W 2020 r. świętowała jubileusz 60 lat przynależności do ZNP.

Zmarła 3 maja 2023 r. w wieku 84 lat.
 
Dla wszystkich przyjaciół i znajomych pozostanie Jagodą, bo tak Ją nazywaliśmy.
Będzie nam brakowało Jej obecności na naszych związkowych spotkaniach i wycieczkach
Jednak stale pamiętamy, że „ człowiek nie umiera, dopóki trwa o nim pamięć”. Jagoda pozostanie w naszej pamięci jako osoba ciepła i życzliwa.
Kiedyś zapewne spotkamy się jeszcze, na tym innym lepszym świecie.
 
Pokój Jej Pamięci
 
Za Zarząd Oddziału Międzygminnego
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu
Teresa Ćwik